MENU
Dokumenty TPD Oddzia³u Powiatowego w Be³chatowie
ROK 2019

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TPD BE£CHATÓW ZA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP TPD BE£CHATÓW ZA 2019 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TPD BE£CHATÓW ZA 2019 ROK

BILANS TPD BE£CHATÓW ZA 2019 ROK

RACHUNEK WYNIKÓW TPD BE£CHATÓW ZA 2019 ROK

INFORMACJE DODATKOWE TPD BE£CHATÓW ZA 2019 ROK

INFORMACJE O OTRZYMANYCH DOTACJACH PRZEZ TPD BE£CHATÓW W 2019 ROK

ROK 2018

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TPD BE£CHATÓW ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP TPD BE£CHATÓW ZA 2018 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TPD BE£CHATÓW ZA 2018 ROK

BILANS TPD BE£CHATÓW ZA 2018 ROK

RACHUNEK WYNIKÓW TPD BE£CHATÓW ZA 2018 ROK

INFORMACJE DODATKOWE TPD BE£CHATÓW ZA 2018 ROK

INFORMACJE O OTRZYMANYCH DOTACJACH PRZEZ TPD BE£CHATÓW W 2018 ROK

ROK 2017

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TPD BE£CHATÓW ZA 2017 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TPD BE£CHATÓW ZA 2017 ROK

BILANS TPD BE£CHATÓW ZA 2017 ROK

RACHUNEK WYNIKÓW TPD BE£CHATÓW ZA 2017 ROK

INFORMACJE DODATKOWE TPD BE£CHATÓW ZA 2017 ROK

INFORMACJE O OTRZYMANYCH DOTACJACH PRZEZ TPD BE£CHATÓW W 2017 ROK

ROK 2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TPD BE£CHATÓW ZA 2016 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TPD BE£CHATÓW ZA 2016 ROK

BILANS TPD BE£CHATÓW ZA 2016 ROK

RACHUNEK WYNIKÓW TPD BE£CHATÓW ZA 2016 ROK

INFORMACJE DODATKOWE TPD BE£CHATÓW ZA 2016 ROK

INFORMACJE O OTRZYMANYCH DOTACJACH PRZEZ TPD BE£CHATÓW W 2016 ROK

ROK 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TPD BE£CHATÓW ZA 2015 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TPD BE£CHATÓW ZA 2015 ROK

BILANS TPD BE£CHATÓW ZA 2015 ROK

RACHUNEK WYNIKÓW TPD BE£CHATÓW ZA 2015 ROK

INFORMACJE DODATKOWE TPD BE£CHATÓW ZA 2015 ROK

INFORMACJE O OTRZYMANYCH DOTACJACH PRZEZ TPD BE£CHATÓW W 2015 ROK

ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TPD BE£CHATÓW ZA 2014 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TPD BE£CHATÓW ZA 2014 ROK

BILANS TPD BE£CHATÓW ZA 2014 ROK

RACHUNEK WYNIKÓW TPD BE£CHATÓW ZA 2014 ROK

INFORMACJE DODATKOWE TPD BE£CHATÓW ZA 2014 ROK

INFORMACJE O OTRZYMANYCH DOTACJACH PRZEZ TPD BE£CHATÓW W 2014 ROK

ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TPD BE£CHATÓW ZA 2013 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TPD BE£CHATÓW ZA 2013 ROK

BILANS TPD BE£CHATÓW ZA 2013 ROK

RACHUNEK WYNIKÓW TPD BE£CHATÓW ZA 2013 ROK

INFORMACJE DODATKOWE TPD BE£CHATÓW ZA 2013 ROK

INFORMACJE O OTRZYMANYCH DOTACJACH PRZEZ TPD BE£CHATÓW W 2013 ROK

ROK 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TPD BE£CHATÓW ZA 2012 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TPD BE£CHATÓW ZA 2012 ROK

BILANS TPD BE£CHATÓW ZA 2012 ROK

RACHUNEK WYNIKÓW TPD BE£CHATÓW ZA 2012 ROK

INFORMACJE DODATKOWE TPD BE£CHATÓW ZA 2012 ROK

INFORMACJE O OTRZYMANYCH DOTACJACH PRZEZ TPD BE£CHATÓW W 2012 ROK

ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TPD BE£CHATÓW ZA 2011 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TPD BE£CHATÓW ZA 2011 ROK

BILANS TPD BE£CHATÓW ZA 2011 ROK

RACHUNEK WYNIKÓW TPD BE£CHATÓW ZA 2011 ROK

INFORMACJE DODATKOWE TPD BE£CHATÓW ZA 2011 ROK

INFORMACJE O OTRZYMANYCH DOTACJACH PRZEZ TPD BE£CHATÓW W 2011 ROK

ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TPD BE£CHATÓW ZA 2010 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TPD BE£CHATÓW ZA 2010 ROK

BILANS TPD BE£CHATÓW ZA 2010 ROK

RACHUNEK WYNIKÓW TPD BE£CHATÓW ZA 2010 ROK

INFORMACJE DODATKOWE TPD BE£CHATÓW ZA 2010 ROK

INFORMACJE O OTRZYMANYCH DOTACJACH PRZEZ TPD BE£CHATÓW W 2010 ROK

LINKI